Články
Informace > Exkluzivita?

Základní pojmy

Realitní kancelář a prodej a pronájem nemovitostí

Spolupráce s realitní kanceláři (RK) probíhá na základě písemné smlouvy, která přesně definuje práva a povinnosti realitní kanceláře i prodávajícího. Nejčastějším typem smlouvy je smlouva zprostředkovatelská podle § 744 a násl. občanského zákoníku. Na základě této smlouvy se realitní kancelář zaváže za smluvní odměnu (provizi) obstarat na prodávanou nemovitost kupce.

Máte na výběr dva typy smluvního vztahu: uzavření nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy, nebo smlouvy výhradní (exkluzivní).

Nevýhradní smlouva Vám umožňuje spolupracovat s více RK nebo si nemovitost prodávat také vlastním přičiněním. Může se ale stát, že nabízí-li vaši nemovitost více realitních kanceláří, je pak inzerovaná s různými podmínkami, ale hlavně s různou cenou, což je dáno rozdílnými provizemi kanceláří. A to na potenciální kupce rozhodně moc seriózně nepůsobí. Další nevýhodou je, že v případě nevýhradní smlouvy realitní kanceláře obvykle do prezentace nemovitosti tolik neinvestují, tzn. riskujete, že v záplavě ostatních vaše nabídka zanikne.

Výhradní smlouva znamená, že jste smlouvu uzavřeli jen s jedinou realitní kanceláří, která vede veškerá jednání s případnými zájemci. Tato forma spolupráce je běžná v zahraničí, u nás se jí klienti někdy obávají. K obavám však není důvod, pokud zvolíte seriózní realitní kancelář, smlouva je dobře napsána a uzavřena na dobu určitou.

Jak je to v naší realitní kanceláři?

Solidnost, diskrétnost a spokojenost všech stran

Řada lidí rady a péči realitní kanceláře nepotřebuje a je schopna se sama o své záležitosti postarat velmi dobře s minimem rizik. Na druhou stranu většina klientů patří mezi ty, kteří postrádají zkušenosti v této oblasti a jsou opravdu lehce "napálitelní". Je nám upřímně líto lidí, kteří k nám přichází se špatnou zkušenosti u jiné RK.

Pokud zvolíte naši realitní kancelář, uzavřeme s Vámi smlouvu na dobu určitou, optimální je 3 až 6 měsíců s měsíční výpovědní lhůtou a možností prodloužení, nedojde-li během trvání smlouvy k prodeji. Průměrně prodej nemovitosti trvá okolo 3 měsíců, ale to za jak dlouho se prodá, záleží na mnoha okolnostech (např. lokalitě či roční době).

Naší předností je poskytování komplexních služeb klientům a to včetně daňového poradenství (např. řešení daně z příjmu při prodeji nemovitosti nebo převodu čl. práv a povinností).

Pomoc při financování je samozřejmostí. Naši kupující skládají zálohu až po prověření, zda jejich úvěr bude schválený. Pro prodávajícího je to také záruka, že kupní cena bude opravdu zaplacena! Rizika se snažíme minimalizovat a hlavně spravedlivě rozložit mezi prodávajícího a kupujícího, smlouvy nejsou jednostranné podle toho, kdo platí provizi. Cílem je spokojenost všech tří stran (prodávající, kupující, RK).