Články
Informace > Jak při koupi?

Příprava koupě nemovitosti

Základní informace a pravidla pro koupi nemovitosti

Možnosti, jak koupit nemovitost jsou v podstatě dvě. Buďto si ji najdete sami nebo zprostředkováním koupě nemovitosti splňující vámi zvolené parametry pověříte realitní kancelář. Při individuálním vyhledávání počítejte s tím, že tomu budete muset věnovat spoustu času. Realitní kancelář je schopna hodně velkou část tohoto procesu udělat za vás, musíte však zase počítat s tím, že jí zaplatíte provizi z hodnoty kupované nemovitosti.

Pokud si vyberete naši realitní kancelář při prvním kontaktu, našemu zástupci (makléři) požadovanou nemovitost co nejvýstižněji popíšete (lokalita, typ zástavby, její stav, počet místností, plocha, patro, orientace, výše měsíčních plateb apod.) a sdělíte svoji představu o kupní ceně. První kontakt může proběhnout telefonicky nebo e-mailem, ale doporučujeme Vám naši realitní kancelář také osobně navštívit.

K nemovitosti, kterou si vyberete Vám předložíme všechny relevantní dokumenty, především smlouvu na základě, které je nabízena, výpis z katastru nemovitostí a nabývací tituly (kupní smlouvy, rozhodnutí o vypořádání dědictví apod.). Zajistíme také, abyste si vybranou nemovitost mohli důkladně prohlédnout. V případě nutnosti si můžete přibrat i odborníka (statika, architekta, odborníka na stavební úpravy apod.), který určí časovou a finanční náročnost případných úprav nemovitosti.

Okamžikem rozhodnutí koupit vybranou nemovitost sepíšeme blokační smlouvu (resp. smlouvu o smlouvě budoucí). S tou se váže složení blokační zálohy obvykle ve výši 5% z kupní ceny, ale pochopitelně záleží na hodnotě kupované nemovitosti. Tato záloha je nevratná až na případy, když dodatečně vyjdou najevo skutečnosti zásadně ovlivňující právní stav nemovitosti. Záloha slouží k tomu, že vaši poptávku začneme považovat za závaznou, nemovitost tedy přestaneme nabízet jiným potenciálním kupcům a začneme připravovat kvalitní kupní smlouvu.

Kupní smlouva

Pro koupi nemovitosti - obsah a náležitostí

Kupní smlouva na nemovitost se řídí Občanským zákoníkem. Ten pro ni stanovuje jako závaznou písemnou formu. Jakákoliv jiná podoba znamená nejen neplatnost transakce, ale v podstatě i nemožnost podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. A bez vkladu do něj se kupující nestává vlastníkem nemovitosti (podmínka stanovená Občanským zákoníkem).

V zájmu platnosti smlouvy, bude obsahovat označení smluvních stran a přesné označení kupované nemovitosti (například musí být přesně označen pozemek, na kterém stojí či samotná budova musí být označena číslem popisným, byty musí být označeny číslem bytu atd.). Budou v ní také zanesená případná práva třetích osob váznoucích na nemovitosti (věcná břemena, zástavy apod.). Spolu s prodávajícím uvedete zde i sjednanou kupní cenu a způsob její úhrady.

Odměnu za zprostředkování (provizi) platí kupující a je obvykle stržena z prodejní ceny nemovitosti (pokud to není uvedeno jinak). V případě převodu nemovitostí v ceně do 5 mln. Kč její výše je 5 % ze skutečné prodejní ceny, při ceně nad 5 mln jsou to 4 %. U méně hodnotných jednotek (garáže, zahrady apod.) stanovujeme fixní výši provize - 30 tis. Kč.

Realizace koupě nemovitosti

Financování a převod nemovitosti

S převodem nemovitosti je spojeno hodně "papírování" a ani zkušený realitní makléř není právník. Proto naše realitní kancelář spolupracuje s advokátní kanceláří Mgr. Hany Zahálkové.

Naši předností je poskytování každému klientovi komplexní služby. Naše práce proto nekončí podepsáním smlouvy, ale samozřejmostí je pro nás také vyřízení veškerých záležitostí s Katastrálním úřadem a pomoc při jednání s dodavateli médií.

Pomoc při financování je samozřejmostí. Naši kupující skládají zálohu až po prověření, zda jejich úvěr bude schválený. Rizika se snažíme minimalizovat a hlavně spravedlivě rozložit mezi prodávajícího a kupujícího, smlouvy nejsou jednostranné podle toho, kdo platí provizi. Cílem je spokojenost všech tří stran (prodávajícího, kupujícího a realitní kanceláře).