Články
Informace > Jak při prodeji?

Příprava prodeje nemovitosti

Nezbytné informace a doklady pro prodej nemovitosti

Pokud máte v plánu prodat nemovitost asi se dříve či později obrátíte i na nějakou realitní kancelář. Pokud se rozhodnete pro tu naši, popíšeme vám, jak to u nás chodí a jak bude o vás postaráno.

Při prvním kontaktu, našemu zástupci (makléři) prodávanou nemovitost co nejvýstižněji popíšete (lokalita, typ zástavby, její stav a stáří, počet místností, plocha, patro, orientace, výše měsíčních plateb apod.) a sdělíte svoji představu o prodejní ceně. První kontakt pravděpodobně proběhne telefonicky nebo e-mailem, ale doporučujeme Vám naši realitní kancelář také osobně navštívit.

V další fázi se s Vámi náš realitní makléř domluví na osobní prohlídce nemovitosti. Makléř si nemovitost sám nafotí nebo si fotodokumentaci vyžádá. Bude po vás chtít i doklady prokazující, že jste vlastníkem nemovitosti: výpis z katastru nemovitostí (nebo nájemní smlouvu s bytovým družstvem), že tedy máte oprávnění ji prodávat, a případnou další dokumentaci, která při prodeji může pomoci (půdorys nemovitosti, snímek z katastrální mapy apod.).

Předloží Vám také k podpisu zprostředkovatelskou smlouvu. Máte na výběr dva typy smluvního vztahu: uzavření nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy, nebo smlouvy výhradní (exkluzivní).

Zprostředkovatelská smlouva

Pro prodej nemovitosti - obsah a náležitostí

Ve smlouvě jsou definovány smluvní strany, předmět zprostředkovatelské smlouvy, dále pak označení a charakteristika nemovitosti, prodejní cena (případně možné rozpětí ceny), výše provize, doba platnosti smlouvy a podmínky možného odstoupení.

Smlouva jasně a přesně vymezuje práva a povinnosti prodávajícího a naší realitní kanceláře. Mezi jinými stanovuje např. kdy tato může jednat samostatně a kdy postup podléhá souhlasu prodávajícího. Ideální pro obě strany je, aby náš makléř byl zplnomocněn ke všem úkonům v procesu prodeje a přípravy na prodej, vyjma podpisu kupní smlouvy (a případné smlouvy o budoucí kupní smlouvě).

Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, optimální je 3 až 6 měsíců s měsíční výpovědní lhůtou a možností prodloužení, nedojde-li během trvání smlouvy k prodeji. Průměrně prodej nemovitosti trvá okolo 3 měsíců, ale to za jak dlouho se prodá, záleží na mnoha okolnostech (např. lokalitě či roční době).

Odměnu za zprostředkování (provizi) platí kupující a je obvykle odvozena z prodejní ceny nemovitosti (pokud to není uvedeno jinak). V případě prodeje nemovitostí v ceně do 5 mln. Kč je její výše 5 % ze skutečné prodejní ceny, při prodeji nemovitosti s dosaženou prodejní cenou vyšší než je tato hranice činí provize 4 %. U méně hodnotných jednotek (garáže, zahrady apod.) stanovujeme fixní výši provize - 30 tis. Kč.

Realizace prodeje nemovitosti

Od zveřejnění až po úspěšný prodej

Následuje zveřejnění nabídky nemovitosti. Naše realitní kancelář inzeruje na svých vlastních webových stránkách, využíváme i inzerci na realitních serverech a v tištěných médiích. Máme také svoji databázi klientů, kteří nemovitosti poptávají.

S prodejem nemovitosti je spojeno hodně "papírování" a ani zkušený realitní makléř není právník. Proto naše realitní kancelář spolupracuje s advokátní kanceláří. Samozřejmostí je pro nás také vyřízení veškerých záležitostí s Katastrálním úřadem a několik dobrých rad pro Vás ohledně daňových povinností.

Důležitá je také komunikace mezi oběma stranami. Budeme se Vám snažit oznamovat všechny důležité okolnosti související s prodejem Vaší nemovitosti. Totéž očekáváme z Vaší strany, např. byste měli makléři sdělit případnou změnu ve stavu nemovitosti.