Články
Informace > Kdy a jak zaplatit?

Právní stav

Vklad do katastru nemovitosti a vlastnictví nemovitosti

V případě, že si u nás vyberete nemovitost, budeme po vás požadovat složení zálohy. Obvykle se jedná o částku ve výši 5% z kupní ceny, ale pochopitelně záleží na hodnotě kupované nemovitosti. Zaplacení zálohy je ošetřeno uzavřením blokační smlouvy (resp. smlouvy o smlouvě budoucí), tak aby v případě realizace koupě byla odečtena z celkové prodejní ceny nemovitosti (tj. včetně provize realitní kanceláře).

Teprve potom následuje příprava kupní smlouvy a její podpis prodávajícím a kupujícím. Nabytí vlastnictví ovšem není spojeno jen s podpisem kupní smlouvy, ale vzniká až na základě zápisu práv tzv. vkladem do Katastru nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona na tento úkon lhůtu 30 dnů, ale např. v Praze, vzhledem k objemu žádostí, může zápis trvat i pět měsíců.

Zaplacení kupní ceny v okamžiku podpisu kupní smlouvy tedy případ, kdy kupující zaplatí přímo prodávajícímu, zásadně nedoporučujeme. Není výhodná ani pro jednu zúčastněnou stranu, protože vůbec neřeší případná rizika spojená s převodem vlastnictví nemovitosti (zda k vyřízení vkladu do Katastru nemovitostí skutečně dojde). Většina z nás nekupuje nebo neprodává nemovitost každý den a nerada by stala obětí případného nečestného jednání obchodního partnera.

Proto doporučujeme naším klientům cestu svěření finančních prostředků třetí nezávislé osobě, která splňuje zákonné předpoklady pro zrealizování výplaty kupní ceny v případě splnění všech dohod smluvních stran, nebo bude naopak oprávněna kupní cenu zadržet do doby urovnání případných nedostatků či k vrácení kupní ceny kupujícímu pokud nebude možno obchod zrealizovat.

Naší předností je poskytování každému klientovi komplexní služby. Rizika se snažíme minimalizovat a hlavně spravedlivě rozložit mezi prodávajícího a kupujícího, smlouvy nejsou jednostranné podle toho, kdo platí provizi. Cílem je spokojenost všech tří stran (prodávající, kupující, realitní kancelář).

Možná řešení

Realitní kancelář a správa kupní ceny

V praxi to funguje následovně: kupující dočasně složí peníze u třetí osoby (realitní kancelář, notář, advokát, banka) na speciální účet a ve prospěch prodávajícího je uvolní až tehdy, kdy je v katastru zapsán jako nový majitel nemovitosti. Ke svěřeným prostředkům má na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím přístup pouze oprávněná třetí osoba a nemůže se stát, že by např. kupující bez vědomí prodávajícího peníze z úschovy vyzvedl. Zda za úschovu zaplatí kupující, prodávající nebo se o náklady rozdělí, záleží na jejich vzájemné dohodě.

Využíváte-li při koupi nemovitosti naši realitní kancelář, nabídneme vám službu úschovu peněz až do splnění podmínek kupní smlouvy zdarma v rámci provize.

V případě notářské a advokátní úschovy se jedná o bezpečný způsob, kdy notář (či advokát) od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše protokol o notářské úschově (či advokátní úschově). Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu a v případě úmrtí či úpadku notáře jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku a nestávají se součástí dědického řízení či exekuce. Za uložení např. 2 mln. Kč zaplatíte v tomto případě 7600 Kč.

Pokud jde o banky nejlepší specializovaný produkt poskytuje Komerční banka. Dohoda o správě kupní ceny de facto kopíruje notářskou (advokátní) úschovu, ale je výrazně levnější. Opět se uzavírá trojstranná dohoda mezi kupujícím, prodávajícím a bankou. Do částky 500 000 Kč za službu zaplatíte 2 000 Kč, z částky nad 500 000 Kč činí sazba 2 000 Kč + 0,1 % z částky na půl miliónu (max. 30 000 Kč). Za úschovu 2 miliónů si KB naúčtuje celkem 3 500 Kč.